Hoe ga je als arts hierbij te werk?

  • De arts schrijft een consultatief onderzoek voor. Op het kinevoorschrift noteert de arts bij “bijkomende therapie-aanwijzingen”: “Graag een consultatief onderzoek”.
  • De patiënt maakt een afspraak met de kinesitherapeut en geeft het voorschrift consultatief onderzoek af aan de kinesitherapeut.
  • De kinesitherapeut doet een kinesitherapeutisch onderzoek en maakt een schriftelijk verslag op voor de arts. In dit verslag zijn de bevindingen van de kinesitherapeut terug te vinden en eventueel ook een behandelingsvoorstel.
  • De kinesitherapeut rekent af met de patiënt en geeft hem een getuigschrift voor verstrekte hulp mee. Dit getuigschrift kan de patiënt samen met het voorschrift voor consultatief onderzoek bij de mutualiteit binnenbrengen voor terugbetaling (idem als voor een behandeling).
  • De patiënt gaat terug naar de arts en die bekijkt aan de hand van het schriftelijk verslag of er een behandelingsreeks kine aangewezen is.
  • Indien kinebehandeling is aangewezen, maakt de arts een kinevoorschrift op en kan de patiënt hiermee naar de kinesitherapeut voor een behandelingsreeks.

Hoe gaat een consultatief kinesitherapeutisch onderzoek in zijn werk?

Voorafgaand aan het consultatief kinesitherapeutisch onderzoek vult u best eerst een schouder pijn vragenlijst in en brengt deze mee. Vergeet ook niet al je verslagen en beeldmateriaal (echo, foto’s, scan etc) met betrekking tot je schouder mee te brengen. Tijdens het intakegesprek stellen we een aantal vragen over het ontstaan en het verloop van de klachten en algemene vragen over je fysieke en mentale gezondheid. Vervolgens zullen we een lichamelijk onderzoek uitvoeren, waarbij we uw schouder zullen onderzoeken. Na het onderzoek overlopen we onze bevindingen en vertellen we u wat kinesitherapie voor u kan betekenen. Tot slot stellen we een schriftelijk verslag op voor de doorverwijzende arts. Een consultatief kinesitherapeutisch onderzoek duurt gemiddeld 50 minuten.

Wat is een consultatief kinesitherapeutisch onderzoek?

Een arts heeft er vaak baat bij om zo veel mogelijk informatie in te winnen over de patiënt. Het consultatief kinesitherapeutisch onderzoek is een van de vele middelen die dat enorm vergemakkelijkt. Zo kan de arts de patiënt beter beoordelen, een correcte diagnose vormen en de meest aangewezen therapie bepalen. Het gaat vooraf aan een eventuele voorgeschreven behandeling. Het consultatief kinesitherapeutisch onderzoek mag slechts 1 keer per patiënt per pathologische situatie worden aangerekend door de kinesitherapeut.